Địa chỉ:   Tầng 6 Tòa nhà ICON4,

 số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

 

TRUNG TÂM CSKH 

01642916429

090 3257297

Mister QUYNH NGUYEN 

 

GIỜ LÀM VIỆC: 12:00-18:00

KHÔNG NGHỈ TRƯA

NGHỈ: CHỦ NHẬT